Samenstelling

Beheerder

Vincent de Keijzer
afbeelding van Vdekeijzer

centrale diensten Catch Plus

Door
Vdekeijzer
Door
Vincent de Keijzer

Met name de initiatieven die door het Catch Plus Bureau zijn genomen op het gebied van OAI-PMH, persistent identifiers en de zgn. annotatie workspaces sluiten nauw aan bij het MuSeUM Plus project. Het MuSeUM Plus project heeft in de verschillende ontwerpen de zgn. PIDs opgenomen en sluit daarmee aan op de ontwikkelingen rondom de persistente identifiers. Op iets meer afstand zijn de ontwikkelingen rond de centrale deliverables van Catch Plus Vocabulary and Alignment Repository en de Annotatie Repository gevolgd. Bij alle ontwikkelde software is in gestreefd naar het zo generiek mogelijk opzetten van de verschillende onderdelen, dwz. onafhankelijk van de specifieke praktijk binnen het Gemeentemuseum en de daar gebruikte software (Adlib).

Gebouwd met Drupal