Samenstelling

Beheerder

Vincent de Keijzer

white wrapper

MuSeUM Plus

Belangrijkste conclusie bij de afronding van het project MuSeUM Plus is dat de praktijk weerbarstig is. Het grootste deel van de doelen die we ons bij het begin stelden is gerealiseerd. De ingebruikname van de ontwikkelde producten in en buiten het Gemeentemuseum tijdens de looptijd van het project bleek echter niet haalbaar. Eens te meer werd duidelijk dat softwaretoepassingen pas geaccepteerd worden als ze uitontwikkeld zijn en zichtbaar aantonen dat ze van nut zijn. Dit gegeven veranderde de aard van het project van een experimentele zoektocht in een ontwikkelingstraject van overtuigende producten. Er kwam naar verhouding meer nadruk te liggen op de ontwerpfase van de verschillende onderdelen. Het MuSeUM Plus project moest de theoretische aanbevelingen uit het voorafgaande Catch project MuSeUM toepassen in de praktijk. Dit uitgangspunt bleef, ook bij de veranderde aanpak, telkens overeind. Eén van de aanbevelingen van het oorspronkelijke project bleek echter lastig uitvoerbaar. Het zoeken met behulp van relaties tussen verschillende databases leverde zulke praktische problemen op dat dit onderdeel opgeleverd moest worden in een schetsmatige uitvoering, los van de overige eindproducten.

 

Documentatie:

  • eindverslag 2012 :

grey wrapper

BIJDRAGEN IN DEZE GROEP

afbeelding van Vincent de Keijzer
Vincent de Keijzer
06 augustus 2012

Het MuSeUM Plus project is gericht op het ondersteunen en zo mogelijk verbeteren van de collectieontsluiting van musea. Daarbij gaat het uit van een aantal observaties: • In veel musea is de informatie over de collectie verspreid over meerdere informatiesystemen.

afbeelding van Vincent de Keijzer
Vincent de Keijzer
06 augustus 2012

Het aan MuSeUM PLUS voorafgaande Catch project MuSeUM leverde een reeks aanbevelingen op m.b.t. manipulatie van queries en query-resultaten om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen bij het integraal doorzoeken van (gekoppelde) vervuilde databases.

afbeelding van Vincent de Keijzer
Vincent de Keijzer
06 augustus 2012

De deliverables D2.2.2 Importmodule voor (Adlib)museumcollecties in Drupal M19 Een module voor het open source cms Drupal waarmee musea collectiegegevens van AdLib kunnen inlezen in Drupal via XML. De importmodule is volgens plan gebouwd en gepubliceerd op Drupal.org.

afbeelding van Vincent de Keijzer
Vincent de Keijzer
06 augustus 2012

D2.2.5 Planning verdere uitbreiding MuSeUM-object / O_og M24 Het echte testen en bijschaven was helaas niet haalbaar binnen de doorlooptijd van het project. Na officiële afronding in juni 2012 zal nog een testronde worden doorlopen om de grootste bugs in kaart te brengen en zo mogelijk op te lossen.

afbeelding van Vincent de Keijzer
Vincent de Keijzer
06 augustus 2012

MuSeUM plus gaat uit van het gegeven dat databases van erfgoedinstellingen in meerdere of mindere mate vervuiling kennen. Gegevens staan niet in het juiste veld, zijn niet consequent ingevoerd of bevatten tekstuele en inhoudelijke onjuistheden.

afbeelding van Vincent de Keijzer
Vincent de Keijzer
31 juli 2012

Met name de initiatieven die door het Catch Plus Bureau zijn genomen op het gebied van OAI-PMH, persistent identifiers en de zgn. annotatie workspaces sluiten nauw aan bij het MuSeUM Plus project. Het MuSeUM Plus project heeft in de verschillende ontwerpen de zgn.

afbeelding van Vincent de Keijzer
Vincent de Keijzer
17 november 2010

Het gemeentemuseum is sinds september van start gegaan met Catch plus.

Gebouwd met Drupal

Documenten