Samenstelling

Beheerder

Vincent de Keijzer
afbeelding van Vdekeijzer

Verbinden

Door
Vdekeijzer
Door
Vincent de Keijzer

Het waterhoofdrecord uit de inleiding is inmiddels theoretisch opgesplitst in een minimale basisbeschrijving voor het beheer van het object, een verzameling gebruiksgegevens voor up to date presentaties en een wolk van losse aantekeningen, checklists, beschrijvingen en afbeeldingen voor uiteenlopend gebruik. Met het loslaten van één record voor alle informatie over een object wordt de verwijzingenstructuur tussen alle losse onderdelen extra belangrijk. Het is zaak om robuuste en duurzame koppelingen te maken tussen alle elementen zonder daarbij al teveel extra werk te creëren.

In principe moet elk willekeurig item in een systeem kunnen verwijzen naar een of meer items uit hetzelfde of andere systemen en moet er een mogelijkheid zijn om de aard van die relatie te beschrijven. In de praktijk zal er slechts een fractie van deze mogelijke relaties actief worden geredigeerd. Om de samenhang tussen de verschillende beschrijvingen van één object te garanderen zal er op z’n minst vanuit de gebruiksgegevens en elk item in de wolk van losse aantekeningen, checklists, beschrijvingen en afbeeldingen moeten worden verwezen naar de minimale basisbeschrijving van het object.

Het leggen van een relatie tussen twee elementen lijkt vooralsnog een redactionele, inhoudelijke afweging die niet volledig geautomatiseerd kan worden. Voor het benoemen van de relatie kan de redacteur echter gebruik maken van slimme software die bijvoorbeeld suggesties doet van waarschijnlijke waardes. In bovenstaand voorbeeld worden alle verschillende onderdelen in aparte, specialistische systemen beheerd. Op het moment dat er een koppeling wordt gemaakt tussen elementen uit verschillende systemen, kan die relatie in algemene zin worden afgeleid. Document x vermeldt object y, conserveringsformulier p behandelt object s, tekst c beschrijft object d, aantekening m betreft object n, etc. Deze automatische suggesties kunnen vervolgens in een redactieproces worden geaccordeerd of aangepast.

Overigens hoeft deze redactie niet altijd voor publicatie  plaats te vinden. De informatietechnologie stelt ons in staat om een groeimodel aan te houden waarbij een minimale beschrijving gaandeweg wordt verrijkt met relevante en geannoteerde koppelingen. Daarbij geldt dat de automatische suggesties die nuttig zijn voor de redacteur ook interessant zijn voor de eindgebruiker en dus meteen getoond kunnen worden. Het is in een dergelijke opzet wel belangrijk om de status van een koppeling (automatische suggestie of geredigeerde relatie)  duidelijk aan te geven.

Gebouwd met Drupal