Samenstelling

Beheerder

webmaster Gemeentemuseum
Vincent de Keijzer

Deelnemer

Erik van Tuijn
Hanno Lans
Hanno Lans

Volger

Rosalie Sloof

Wikiwijs

Door
Anoniem

Sinds 2009 werken o.a. Kennisnet en de Open Universiteit In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan Wikiwijs met als doel het gebruik en de ontwikkeling van open leermiddelen in het onderwijs te stimuleren én te vergemakkelijken. Het idee is dat Wikiwijs in Nederland de plek op internet wordt waar elke docent leermateriaal kan vinden, gebruiken en aanpassen, van basis- tot universitair onderwijs. Je kunt ook leermateriaal zelf ontwikkelen, bewaren en delen met collega's. Op Wikiwijs kunnen docenten kennis over en ervaringen met open leermateriaal uitwisselen en zo nodig professionele ondersteuning vinden.[bron: website Wikiwijs]

Op de conferentie Digital Educational Resources op 16 februari in Utrecht presenteerde Ronald Huizer, programmamanager Wikiwijs van Kennisnet de laatste stand van zaken. Opmerkelijke punten uit die presentatie waren:

  • Een knelpunt in het goed terug kunnen vinden van educatief materiaal op de site is het ontbreken van goede metadata bij de aangeleverde documenten. Het idee is dat de aanleverende docenten bij elk lespakket een formulier invullen waarin allerlei aanvullende gegevens over het materiaal worden toegevoegd (onderwerp, niveau, leerdoel, trefwoorden etc.). Dit blijkt in de praktijk maar mondjemaat en slecht te gebeuren.
  • Er zijn veel meer downloads dan uploads van educatief materiaal. Iedereen wil graag gebruik maken van het materiaal van collega's, maar is vervolgens huiverig om hun eigen materiaal toe te voegen. Deel van het probleem is dat er hoge kwaliteitseisen gelden voor het materiaal dat je aanlevert en het aanleveren zelf arbeidsintensief is.
  • Het is lastig om een goede kwaliteit van educatief materiaal te waarborgen en de aangeleverde lessen in de context te presenteren waarbinnen ze zijn gemaakt.

De spreker was van mening dat de leraren moeten worden getraind in het goed invullen van de formulieren op de site. Je kan je afvragen of dit haalbaar en wenselijk is en of Wikiwijs niet zelf beter moet aansluiten op de dagelijkse praktijk van de leraren. Daarvoor zullen ze het ideaal van keurig gestructureerd website met goed beschreven hoogwaardig educatief materiaal moeten verlaten en meer moeten uitgaan van de licht chaotische en onvolmaakte werkelijkheid waarin de meeste leraren gewend zijn te werken. Wikiwijs zou iets meer moeten vertrouwen op het zelfregulerende en -corrigerende vermogen van een professioneel netwerk. Hun eerste zorg is dat ze werkelijk die plek worden waar elke docent leermateriaal kan vinden, gebruiken en aanpassen. Bij gebleken succes kunnen ze zich zorgen gaan maken over kwaliteitsverbetering en perfectionering van de ontsluiting van het materiaal. [VdK]

 

Gebouwd met Drupal